„Pobudzanie przedsiębiorczości to jeden z priorytetów Banku Gospodarstwa Krajowego. Dzięki pieniądzom unijnym można zrealizować innowacyjny pomysł, sfinansować rozwój swojego potencjału biznesowego, np. zakup maszyn, środków transportu lub uruchomienie nowego punktu sprzedaży. Za każdą z wielkopolskich 2000 firm, które uzyskały wsparcie, stoi wyjątkowa historia lokalnego biznesu. Cieszymy się, że możemy wspierać ich rozwój” – powiedział członek zarządu BGK Przemysław Cieszyński, cytowany w komunikacie.Wsparcie kredytowe otrzymały firmy z branży handlu hurtowego i detalicznego (ponad 1/4 ), a także z sektora przetwórstwa przemysłowego, budownictwa i działalności naukowej i technicznej.”Jeremie2 to kontynuacja stworzonego przez samorząd województwa wielkopolskiego już ponad dekadę temu trwałego mechanizmu finansowania przedsiębiorczości w naszym regionie. Jesteśmy usatysfakcjonowani, że wspartych zostało już 2000 podmiotów reprezentujących różne branże. Pokazuje to, że uruchomiony mechanizm odpowiada na potrzeby firm, zwłaszcza mikro przedsiębiorstw i start-upów, które szukają zewnętrznych źródeł finansowania swoich biznesów. Powstawanie nowych firm i ich rozwój przekłada się z kolei na budowę potencjału gospodarczego całego regionu” – powiedział marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak, cytowany w komunikacie.Oferowane pożyczki i poręczenia kredytów bankowych jest finansowaniem zwrotnym tj. po realizacji inwestycji i spłacie zaciągniętych przez przedsiębiorców zobowiązań, środki pozostaną w regionie i będą wykorzystywane na wsparcie kolejnych przedsięwzięć w długoletniej perspektywie, podano także.Odbiorcami wsparcia mogą być także startupy i firmy nie mające historii kredytowej, czy zabezpieczeń wymaganych przez banki komercyjne.BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.Źródło:


Source link

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *